Mô hình “ Đổi giấy lấy cây – hỗ trợ người nghèo” trong đoàn viên thanh niên tỉnh Ninh Bình năm 2022

Thứ Ba, 01/03/2022

 Thực hiện Kế hoạch số 400a-KH/TWĐTN-TNNT ngày 16/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về triển khai Chương trình “Vì một Việt Nam xanh” giai đoạn 2021- 2025; căn cứ kế hoạch số 203-KH/TĐTN- PT ngày 20/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc triển khai Chương trình vì một Việt Nam xanh giai đoạn 2021-2025 thực hiện đề án “Trồng môt tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” của Thủ tướng Chính phủ tới các cập Đoàn trong toàn tỉnh. Trong năm 2022 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai rà soát, xây dựng mô hình hay cách làm hiệu quả về trồng cây xanh bảo vệ môi trường, thông qua việc phát động thành phong trào thường xuyên, vận động đông đảo người dân tham gia góp phần cải thiện môi trường sống và sức khỏe cộng đồng, góp phần xây dựng địa phương có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Mô hình “ Đổi giấy lấy cây– hỗ trợ người nghèo” còn hướng tới giá trị nhân văn cao cả bởi đây là hoạt động góp sức hỗ trợ người nghèo thể hiện tinh thần tương thân tương ái. Tháng 2/2022 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức thực hiện thí điểm tổ chức mô hình đổi các loại rác thu gom bao gồm giấy báo, nhựa, vỏ lon  quy đổi thành các ngôi sao có giá trị từ 1-2 chậu cây xanh; phần “giấy vụn - đồng nát” này sẽ được quy đổi ra tiền mặt và trao tặng lại cho những hoàn cảnh khó khăn. Sau 2 tháng triển khai, chương trình đã đạt được kết quả cao: Thu gom trên 12 tấn “ giấy vụn - đồ nhựa - đồng nát” đổi được trên 3.000 chậu cây xanh các loại, trao tặng gần 60 triệu đồng cho trẻ em và gia đình chính sách hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Mô hình đã tạo hiệu ứng tốt đẹp, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững đất nước đồng thời hưởng ứng Chương trình “Vì một Việt Nam xanh” giai đoạn 2021-2025, thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” của Thủ tướng Chính phủ trong các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh. Sau khi tổng kết đánh giá mô hình mang lại ý nghĩa và hiệu quả cao, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai nhân rộng tới các cấp bộ Đoàn. 08 huyện, thành đoàn đã phối hợp đơn vị đoàn trực thuộc tổ chức triển khai, kết quả sau 4 tháng triển khai (từ tháng 6/2022 đến tháng 10/2022) đa thu gom được 22 tấn giấy lộn, 5,6 tấn nhôm sắt vụn trị giá 155 triệu đóng góp quỹ ủng hộ người nghèo tại địa phương được cấp uỷ, nhân dân đánh giá ghi nhận.

Hoạt động giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong góp phần thúc đẩy đoàn viên, thanh niên và nhân dân cùng chung tay chăm sóc và bảo vệ cây trồng, phát huy hết giá trị mà cây xanh mang đến cho môi trường và cho chính bản thân mỗi người đồng thời nâng cao giá trị nhân văn sâu sắc thể hiện tinh thần tương thân tương ái của tuổi trẻ tỉnh nhà đối với cộng đồng xã hội.

Ban Phong trào

Liên kết website