KỸ NĂNG THỰC HÀNH XÃ HỘI CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT NHO QUAN A

Thứ Bảy, 17/04/2021

Ngoài việc giáo dục kiến thức sách vở, nhà trường cũng nhận thức được việc giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh là quan trọng và vô cùng cần thiết. Ngày 17/4/2021, Đoàn trường THPT Nho Quan A đã tổ chức giảng dạy về Giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh nhà trường rèn luyện với nội dung: Kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng làm việc tập thể…

 

 Nho quan A

Với mục tiêu giáo dục kỹ năng thực hành xã hội là trang bị cho học sinh những kiến thức, giá trị, thái độ, kỹ năng phù hợp. Hình thành cho học sinh những hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực; loại bỏ những hành vi, thói quen tiêu cực. Kỹ năng thực hành xã hội giúp học sinh có khả năng ứng phó phù hợp và linh hoạt trong các tình huống của cuộc sống hàng ngày. Đồng thời, giúp học sinh vận dụng tốt kiến thức đã học, làm tăng tính thực hành, tạo cơ hội thuận lợi để học sinh thực hiện tốt quyền, bổn phận của mình và phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức. Do đó, việc giáo dục kỹ năng cho học sinh là nhiệm vụ vô cùng quan trọng mà Đoàn trường THPT Nho Quan A luôn chú tâm thực hiện thật tốt để các em có được những vốn kỹ năng cho cuộc sống của các em sau này.

TRƯỜNG THPT NHO QUAN A.

 

Liên kết website