KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG VÀ TỈNH ĐOÀN NINH BÌNH GIAI ĐOẠN 2022-2026

Thứ Sáu, 13/05/2022

Chiều 12/5, Sở thông tin và truyền thông phối hợp với Tỉnh đoàn Ninh Bình tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022-2026.

Dự Hội nghị có lãnh đạo Sở Thông tin và truyền thông; các đồng chí Thường trực Tỉnh đoàn; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của hai cơ quan.

48148d45b8b879e620a9

Lãnh đạo 02 đơn vị ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022-2026

Mục tiêu của Kế hoạch phối hợp nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan; phát huy vai trò, thế mạnh và nguồn lực sẵn có của hai cơ quan; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về sứ mệnh tiên phong trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông, làm chủ khoa học công nghệ, công nghệ số trong học tập, công tác, phát triển kinh tế; thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác đoàn, số hóa công tác Đoàn; khuyến khích thanh thiếu niên tích cực tham gia đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng về công nghệ thông tin góp phần phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Nội dung chính của công tác phối hợp tập trung vào các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền; thúc đẩy văn hóa đọc trong thanh niên; thúc đẩy thực hiện Chuyển đổi số tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và triển khai các hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh niên Ninh Bình với những hoạt động cụ thể, thiết thực, bám sát các nhiệm vụ, phong trào trong tình hình mới.

Tại hội nghị các đại biểu đã trình bày dự thảo Kế hoạch phối hợp hoạt động giai đoạn 2022-2026; trao đổi, thảo luận một số vấn đề nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu đã đề ra và tiến hành ký kết chương trình phối hợp.

Thu Thảo

Liên kết website