Kim Sơn khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đoàn viên ưu tú

Thứ Hai, 20/03/2023

Sáng 20/3, Trung tâm Chính trị huyện Kim Sơn phối hợp với Huyện đoàn tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa II và giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng năm 2023 cho 208 đoàn viên, thanh niên.

Kim Sơn khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đoàn viên ưu tú

Quang cảnh lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Trong thời gian học, các học viên được truyền đạt 5 chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngoài ra, học viên được nghiên cứu thêm 2 chuyên đề về giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng và lịch sử đảng bộ huyện Kim Sơn. Qua đó nhằm xây dựng, củng cố nền tảng tư tưởng chính trị vững vàng cho đoàn viên, nâng cao ý thức phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị cũng như phẩm chất đạo đức, lối sống để sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đây cũng là hoạt động thiết thực do Huyện đoàn Kim Sơn phối hợp tổ chức nhằm hưởng ứng Tháng Thanh niên 2023 và chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023).

Liên kết website