Huyện Đoàn Yên Mô xây dựng công trình “Thắp sáng đường quê” mang dấu ấn thanh niên

Thứ Tư, 24/03/2021

Nhiều tuyến đường nông thôn trong đã có điện thắp sáng phục vụ đi lại của người dân, góp phần đảm bảo ANTT, xây dựng nông thôn mới. Trong đó, nhiều tuyến đường có sự đóng góp tích cực của tuổi trẻ. Đặc biệt trong tháng 3 này, những công trình "Thắp sáng đường quê" đã ghi dấu ấn đẹp trong hành trình xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ.

thắp snags đường quê

Công trình "Thắp sáng đường quê” của huyện được Yên Mô được làm công trình điểm trong toàn tỉnh. Công trình có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tạo dấu ấn của tuổi trẻ đóng góp công sức, nhiệt huyết, trí tuệ, khẳng định niềm tin sắt son của các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ đối với sự lãnh đạo của Đảng, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh qua đây cũng góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của ĐVTN, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong xây dựng các công trình thanh niên hướng về cơ sở thực hiện tốt việc xây dựng các thiết chế văn hóa cho thanh thiếu nhi và Nhân dân tại địa phương. Trong năm 2021 lắp đặt và triển khai thực hiện 08 công trình "Thắp sáng đường quê”, mỗi đoạn có chiều dài từ 700 - 1.000 m, từ 30 - 50 bóng đèn chiếu sáng/km/công trình. Nguồn kinh phí thực hiện được huy động từ nguồn đóng góp của ĐVTN trong cấp bộ Đoàn và bà con nhân dân địa phương, mỗi công tình có giá trị 35 -40 triệu đồng và nguồn vận động xã hội hóa, cùng trên 30 ngày công của ĐVTN.

 (Ban Phong Trào)

Liên kết website