Huyện Đoàn Kim Sơn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt , tuyên truyền 02 chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021” cho cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên.

Thứ Bảy, 16/10/2021

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phòng trao thanh thiếu nhi năm 2021 ngày 15/10/2021, huyện Đoàn Kim Sơn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt , tuyên truyền 02 chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021” cho cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên.

245522385 3176941825962322 1371446787672971343 n 
Huyện đoàn Kim Sơn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt , tuyên truyền 02 chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
      Tại hội nghị, cán bộ, ĐVTN đã được học tập 02 chuyên đề, gồm: Chuyên đề dành cho cán bộ Đoàn “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên” và Chuyên đề dành cho đoàn viên, thanh niên “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tu dưỡng đạo đức suốt đời”. Ngoài ra, cán bộ, ĐVTN còn được tập huấn, cung cấp thông tin, kỹ năng nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.
      Thông qua Hội nghị giúp cho các cán bộ Đoàn nhận thức sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu của đoàn viên thanh niên; đồng thời góp phần xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên.
Huyện đoàn Kim Sơn
Liên kết website