Huyện đoàn Hoa Lư tổ chức học tập 02 chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ Hai, 02/05/2022

Ngày 2/5, Huyện đoàn Hoa Lư tổ chức hội nghị học tập 02 chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh cho cán bộ chủ chốt các xã trên địa bàn huyện.

 

Tại Hội nghị, các đồng chí cán bộ ĐVTN đã được học tập, trao đổi, thảo luận 02 chuyên đề về nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân và chuyên đề về khát vọng cống hiến dựng xây đất nước”. Đây là hai chuyên đề có ý nghĩa thiết thực, là nền tảng, tiền đề để người cán bộ Đoàn phát huy tài năng, trí tuệ có hoài bão khát vọng cống hiến dựng xây đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 

Thông qua việc học tập chuyên đề, mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên được nâng cao nhận thức từ đó phát huy ý thức, trách nhiệm của bản thân, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phụng sự Tổ quốc và nhân dân, tiếp tục cống hiến xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển.

(Huyện đoàn Hoa Lư)

 

 

Liên kết website