Huyện đoàn Gia Viễn: Tổ chức Hội nghị góp ý, đóng góp vào Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Gia Viễn và văn kiện Đại hội đoàn cấp trên

Thứ Hai, 13/06/2022

Vào ngày 13/6/2022, Ban Thường vụ Huyện đoàn Gia Viễn đã tổ chức buổi góp ý, đóng góp ý kiến vào báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Gia Viễn và Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đoàn tỉnh Ninh Bình và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tham dự chương trình, có đ/c Hà Thế Anh – UVBCH Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện đoàn, các đồng chí trong BCH, BTV huyện đoàn, các đồng chí đại diện khối công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân, nông thôn, đô thị; doanh nhân trẻ, thanh niên khởi nghiệp, thanh niên làm kinh tế và đặc biệt là sự có mặt của 60 đại biểu Hội nghị.

Đ/c Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Bí thư Huyện đoàn Gia Viễn điều hành Hội nghị

          Hội nghị là diễn đàn nhằm phát huy trí tuệ và trách nhiệm đông đảo thanh niên trên địa bàn dân cư trong tham gia góp ý với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi và dự thảo báo cáo Chính trị. Tại Hội nghị, những vấn đề trọng tâm của tình hình đoàn kết, tập hợp thanh niên mà tổ chức Đoàn cần quan tâm trong nhiệm kỳ mới như: Những nội dung đổi mới phương thức hoạt động, đáp ứng nhu cầu, sở thích của thanh niên trong giai đoạn mới; Triển khai cụ thể hóa các chủ trương đoàn kết tập hợp thanh niên của Đoàn, tập trung tiếp cận hỗ trợ thanh niên tại các khu Công nghiệp, thanh niên nông thôn, thanh niên khu vực đặc thù, thanh niên yếu thế về cơ hội phát triển. Những vấn đề tổ chức Đoàn cần chú trọng, quan tâm trong nhiệm kỳ tới về công tác đồng hành cùng thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp giai đoạn 2022 – 2027 (Cần điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đất nước và tình hình ĐVTN trong giai đoạn mới). Bên cạnh đó, các nội dung khác của Báo cáo chính trị cũng được thảo luận sôi nổi như: Tiêu đề báo cáo, mục tiêu, các nhóm chỉ tiêu; Khẩu hiệu hành động, các chương trình, đề án trọng điểm giai đoạn 2022 – 2027.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện đoàn đánh giá cao các ý kiến phát biểu của các đồng chí, thể hiện sự chuẩn bị chu đáo, nghiên cứu kỹ và phát biểu ý kiến rất trách nhiệm, tâm huyết, sâu sắc, có giá trị thực tiễn về công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Đây là cơ sở quan trọng để xây dựng, hoàn thiện nên tính thực chất, hành động, khả thi của báo cáo chính trị Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Minh huyện Gia Viễn và báo cáo chính trị của Đại hội Đoàn tỉnh Ninh Bình lần thứ XIV và văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 sắp tới. Đồng thời, hội nghị góp phần đẩy mạnh, khai thác tiềm năng, lợi thế, sức sáng tạo, phát huy trí tuệ tập thể của cán bộ, sinh viên trong xây dựng văn kiện cũng như trong tổ chức các chương trình hành động, kế hoạch công tác của tổ chức Đoàn, tiếp tục thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong việc bảo vệ nền tảng lý luận chính trị của Đảng./.

Liên kết website