Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thứ Tư, 26/05/2021

Ngày 26/5, 775 cán bộ đoàn chủ chốt các cấp tại 157 điểm cầu trong toàn tỉnh tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

          Hội nghị do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức theo hình thức trực tuyến. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức điểm cầu tại cơ quan Tỉnh đoàn và phát trực tiếp đến các điểm cầu cấp huyện và cấp cơ sở.

Tại điểm cầu tỉnh Ninh Bình, đồng chí Trịnh Như Lâm, TUV, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh dự và chủ trì; đồng chí Hoàng Ngọc Hòa, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh.

186513619 954366705415351 4755011215954786076 n

Hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh

Trong một ngày, đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt của tỉnh đã nghiêm túc lắng nghe PGS, TS. Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký kiêm Ủy viên Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày những nội dung cốt lõi và những điểm mới nhất của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa XI, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X trình bày về Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đây là Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng: Giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên, cổ vũ đoàn viên, thanh niên phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Các đại biểu thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K của Bộ Y tế trong phòng chống dịch bệnh.

Tiếp nối thành công của Hội nghị, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ cụ thể hóa những nội dung trong Chương trình hành động của Trung ương Đoàn phù hợp điều kiện thực tế của tỉnh và đề nghị các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng thời xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị./.

P.H

Cùng chuyên mục
Liên kết website