hội nghị sơ kết việc thực hiện kết luận số 07/KL-TWĐTN-BTC; Kết luận số 08/KL-TWĐTN-BTC và Sơ kết việc tổ chức cho đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú giai đoạn 2018-2022

Thứ Hai, 15/11/2021

Ngày 15/11/2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện kết luận số 07/KL-TWĐTN-BTC về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn giai đoạn 2019 - 2022; Kết luận số 08/KL-TWĐTN-BTC về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019-2022; Sơ kết việc tổ chức cho đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú giai đoạn 2018-2022.

Ảnh hội nghị sơ kết

Quang cảnh hội nghị

          Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Ngọc Hòa - Phó Bí thư Tỉnh đoàn; lãnh đạo Ban chuyên môn Tỉnh đoàn, Các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và đại diện 50 cán bộ Đoàn chủ chốt cấp cơ sở . Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Ngọc Hòa – Phó Bí thư Tỉnh đoàn đã đánh giá kết quả triển khai thực hiện các Kết luận 07, 08 và Hướng dẫn số 15 của Trung ương Đoàn trên địa bàn tỉnh. Theo đó, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã quán triệt, triển khai, thực hiện hiệu quả các nội dung của Kết luận số 07-KL/TWĐTN-BTC, ngày 14/02/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (khóa XI)  bằng nhiều giải pháp trong công tác cán bộ Đoàn phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, cơ sở. Qua đó, góp phần tạo dựng đội ngũ cán bộ Đoàn của tỉnh có phẩm chất chính trị vững vàng, có năng lực lãnh đạo, chủ động trong công tác, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi, góp phần tạo nguồn cán bộ cho Đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh. Các nội dung trong công tác cán bộ Đoàn được thực hiện khoa học, có chiều sâu hơn; tạo được những tác động tích cực trong công tác cán bộ Đoàn. Kết quả, hiện nay, toàn tỉnh có 30 Uỷ viên BCH, 09 UVBTV, 01 Bí thư, 02 Phó Bí thư, 19 cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh.100% cán bộ có trình độ Đại học trở lên. Số lượng cán bộ chuyên trách huyện, thành đoàn là 30 đồng chí (trong đó có 09 đồng chí bí thư, 07 đồng chí phó bí thư). Số lượng cán bộ Đoàn trực thuộc là 22 đồng chí (trong đó có 09 đồng chí bí thư, 13 đồng chí phó Bí thư). Số lượng Bí thư Đoàn cơ sở là 143 đồng chí.Nhiều cán bộ Đoàn đã  được ghi nhận, đánh giá cao trong công tác, được bầu, bổ nhiệm, điều động, luận chuyển, phân công giữ các chức vụ  quan trọng của cơ quan, đơn vị, tổ chức. 

Trong triển khai thực hiện Kết luận số 08-KL/TWĐT-BTC, ngày 05/3/2019 về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019-2022, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã cụ thể hóa các nội dung, giải pháp theo Kết luận của Trung ương Đoàn vào kế hoach, hoạt động, chương trình công tác của các đơn vị; xác định rõ trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn, các đơn vị có liên quan và lộ trình thực hiện các nội dung, giải pháp sát với yêu cầu thực tiễn. Trong thực hiện, đã chú trọng thực hiện hiệu quả, đồng bộ các nội dung về công tác tuyên truyền, về nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn cơ sở, đội ngũ Bí thư Chi đoàn,chất lượng công tác đoàn viên. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gắn với củng cố tổ chức, bộ máy tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư;c hủ động, tích cực trong tham mưu, phối hợp thực hiện củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn trên địa bàn dân cư. Qua đó, góp phần giữ vững sự ổn định về tổ chức của cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư; chất lượng hoạt động được đảm bảo, có nhiều nét đổi mới về nội dung và hình thức, thu hút được đông đảo ĐVTN tham gia các hoạt động Đoàn tại địa bàn dân cư.

          Đối với việc thực hiện hướng dẫn “Đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú giai đoạn 2018 – 2022”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai đến 100% các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc. Sau thời gian triển khai, có thể thấy, đây là một nội dung thiết thực giúp đoàn viên, thanh niên rèn luyện, phấn đấu tại nơi cư trú, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân tại nơi cư trú. Khi tham gia hoạt động Đoàn trên địa bàn dân cư, đoàn viên được tổ chức Đoàn nơi cư trú đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, được giúp đỡ và tạo điều kiện tham gia các hoạt động để phấn đấu trưởng thành; được khen thưởng, biểu dương khi có thành tích xuất sắc.

         Hội nghị đã thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến để tiếp tục thực hiện các Kết luận, Hướng dẫn trên của Trung ương Đoàn. Đây là nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn trong nhiệm kỳ tới./.

Thùy Linh.

Liên kết website