Học sinh – Sinh viên rèn luyện thể lực; văn hóa tinh thần qua các hoạt động Thể dục – Thể thao; văn hóa – văn nghệ

Thứ Năm, 25/03/2021

       Văn hóa – Văn nghệ; Thể dục – Thể thao không những chỉ là để thư giãn và rèn luyện cơ bắp, tinh thần mà còn có nhiều lợi ích khác nữa. Vì vậy, Học sinh – Sinh viên Trường Đại học Hoa Lư tham gia các hoạt động Thể dục – Thể thao; Văn hóa – Văn nghệ do Đoàn trường tổ chức vào những thời gian học tập và làm việc  vừa rèn luyện sức khoẻ, cũng như là một cách giải trí bổ ích.

văn hoá văn nghệ

thể thaohl

      Cái quý nhất của mỗi con người là sức khỏe và trí tuệ. Có sức khỏe tốt sẽ tạo điều kiện cho trí tuệ phát triển được tốt hơn và ngược lại. Thể dục – Thể thao; Văn hóa – Văn nghệ giúp Học sinh – Sinh viên trường có được sức khỏe tốt, tinh thần tốt, từ đó, có thể học tập tốt và tham gia các hoạt động ở nhà trường đạt hiệu quả cao hơn.  Vì vậy trong những năm qua, Đoàn trường Đại học Hoa Lư tổ chức và tham gia nhiều hoạt động Thể dục – Thể thao; Văn hóa – Văn nghệ coi đó là cách giải trí có hiệu quả và tạo động lực cho Học sinh – Sinh viên học tập tốt hơn, giảm những căng thẳng sau những giờ học tập trên lớp.

          Sự tích cực rèn luyện thân thể; tham gia các chương trình văn nghệ sẽ tạo ra một thể lực tốt hơn, một tinh thần tốt hơn để các em Học sinh – Sinh viên có thể có một trí tuệ tinh thông hơn, tinh thần phấn chấn hơn cho những buổi lên lớp. Đó là giá trị mà các em tự tạo ra và cũng tự hoàn thiện thêm bản thân mình thông qua các hoạt động Thể dục – Thể thao; Văn hóa – Văn nghệ tại trường.

Đoàn trường Đại học Hoa Lư