Hoa Lư tổ chức hội nghị tập huấn, cung cấp thông tin, kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên về Luật thanh niên 2020 và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030

Thứ Ba, 12/07/2022

Nhằm cung cấp cho đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên về những nội dung chính của Luật thanh niên 2020, Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030, ngày 09/11, Ban Thường vụ Huyện đoàn Hoa Lư tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, kiến thức với sự tham gia của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cán bộ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện.

Tại Hội nghị, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cùng cán bộ và đoàn viên thanh niên được nghe trình bày một số nội dung về những điểm mới của Luật Thanh niên 2020 và Chiến lược phát triển thanh niên 2021 - 2030.Theo đó, những điểm mới của Luật Thanh niên 2020 có thể kể đến như: Quy định vai trò, trách nhiệm của thanh niên; quy định nguyên tắc bảo đảm thực hiện quyền, nghĩa vụ của thanh niên và chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; quy định nguồn lực thực hiện chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; quy định Tháng Thanh niên, đối thoại với thanh niên; quy định về chính sách của Nhà nước đối với thanh niên… 

Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1331/QĐ-TTg vào ngày 24/7/2021 với 6 mục tiêu và 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030 được ban hành nhằm xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe và lối sống lành mạnh; có văn hóa, kiến thức, trình độ học vấn, kỹ năng sống, nghề nghiệp và việc làm; có ý chí lập thân, lập nghiệp, năng động, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ. Phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước và hội nhập quốc tế. Phát huy tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện và nâng cao trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hội nghị có ý nghĩa sâu sắc trong việc tập huấn, cung cấp kiến thức, nâng cao kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cán bộ đoàn viên thanh niên. Từ đó, xác định được trách nhiệm, quyền hạn, mục tiêu phấn đấu của thanh niên trong công cuộc song hành với đất nước trên chặng đường sắp tới, để hoàn thành mục tiêu đoàn viên thanh niên sống là và làm Hiến pháp và pháp luật.

Liên kết website