Hoa Lư khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đoàn viên ưu tú

Thứ Bảy, 18/03/2023

Sáng 18/3, tại Trường THPT Hoa Lư A, Trung tâm Chính trị huyện Hoa Lư phối hợp với Huyện đoàn tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa II, năm 2023 cho 59 đoàn viên.

Hoa Lư khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đoàn viên ưu tú

Các đại biểu dự lễ khai giảng lớp học.

Học viên tham gia lớp bồi dưỡng là các đoàn viên ưu tú của Trường THPT Hoa Lư A và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên huyện Hoa Lư.

Trong thời gian 5 ngày, các học viên sẽ được truyền đạt 5 chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Qua đó nhằm xây dựng, củng cố nền tảng tư tưởng chính trị vững vàng cho đoàn viên, nâng cao ý thức phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị cũng như phẩm chất đạo đức, lối sống; tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội... để sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đây cũng là hoạt động thiết thực do Huyện đoàn Hoa Lư phối hợp tổ chức nhằm khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong tham gia xây dựng Đảng, hưởng ứng Tháng Thanh niên 2023 và chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023).

Liên kết website