Hoa Lư: 100% đoàn viên thanh niên khối trường học tham gia ít nhất 05 ngày tình nguyện trong năm 2021

Thứ Hai, 11/10/2021

Thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 2020 – 2021, ngay từ đầu năm, Huyện đoàn Hoa Lư chỉ đạo 100% đoàn viên, thanh niên khối trường học tham gia ít nhất 05 hoạt động tình nguyện trong năm. Các cơ sở Đoàn trường học đảm bảo có giải pháp đánh giá kết quả đoàn viên, thanh niên thực hiện 05 ngày tình nguyện trong năm 2021.

Hoa Lư


Kết quả: Năm học 2020 - 2021 khép lại trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 hết sức phức tạp. Trên cơ sở chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học ban hành từ đầu năm học và kết quả thực tế triển khai, 3/3 Đoàn các trường trên địa bàn toàn huyện Gia Viễn đã tiến hành tổng kết đánh giá kết quả chương trình công tác năm học, đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện của các cá nhân, tập thể để có những đánh giá hình thức khen thưởng, động viên kịp thời. Theo đó, 100% Đoàn các trường trong tỉnh triển khai đánh giá kết quả đoàn viên thực hiện 05 ngày tình nguyện trong năm học. Việc theo dõi, tổng hợp số ngày tham gia tình nguyện của đoàn viên được Đoàn các trường thực hiện ngay từ đầu năm. Thông qua ban hành hướng dẫn cách thức tính số ngày tình nguyện trong năm học của Đoàn trường, ĐVTN có thể chủ động thời gian và lựa chọn cách thức tham gia các hoạt động đảm bảo yêu cầu đề ra. Đoàn các trường đã phân loại hoạt động thành tình nguyện ngắn hạn, tình nguyện trung hạn và tình nguyện dài hạn. Trong đó, tất cả hoạt động tình nguyện ngắn hạn đều được quy đổi tương đương là 01 ngày tình nguyện, hoạt động tình nguyện trung hạn và hoạt động tình nguyện dài hạn được quy đổi số ngày tình nguyện dựa trên số ngày thực tế mà ĐVTN tham gia.

      Qua thống kê, tổng số đoàn viên, thanh niên và học sinh tại 3 Đoàn trường trên địa bàn huyện là 2014 người, trong năm học vừa qua, toàn huyện có hơn 1683 ĐVTN trường học tham gia ít nhất 2 hoạt động tình nguyện, trong đó có trên 1574 ĐVTN tham gia 05 ngày tình nguyện/năm học, trên 300 ĐVTN tham gia trên 7 ngày tình nguyện/năm học (đạt 100% đoàn viên thanh niên khối trường học tham gia ít nhất 05 ngày tình nguyện trong năm). Các hoạt động tập trung vào dọn vệ sinh môi trường, tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, chung tay xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao, các hoạt động triển khai trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè...

      Việc triển khai các giải pháp đánh giá kết quả ĐVTN thực hiện 5 ngày tình nguyện trong năm góp phần đẩy mạnh phong trào thanh niên tình nguyện trong ĐVTN, cổ vũ ĐVTN tích cực đóng góp sức trẻ tham gia vào các hoạt động tình nguyện, góp phần xây dựng phong trào Đoàn ngày càng vững mạnh.

                                                              Huyện đoàn Hoa Lư

Liên kết website