Hiệu quả Câu lạc bộ “Thanh niên Ninh Bình và chuyển đổi số

Thứ Ba, 30/11/2021

Câu lạc bộ “Thanh niên Ninh Bình và chuyển đổi số” được manh nha vào năm 2019, từ việc tham gia quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu, kho dữ liệu dùng chung cho dự án Bản đồ số, Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo thành lập Tổ chỉ đạo công tác thu thập dữ liệu phục vụ Bản đồ số của tỉnh do đồng chí Phó Bí thư Tỉnh đoàn trực tiếp chỉ đạo; gồm các thành viên là lãnh đạo các ban chuyên môn, văn phòng Tỉnh đoàn, Bí thư, Phó Bí thư các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc để chỉ đạo công tác từ cấp tỉnh tới cấp cơ sở.

 z2980126912455 ea4c88f543f16466eb705e1977767a7e

Đoàn viên hướng dẫn người dân nhập bản đồ số

Năm 2020, khi tình hình dịch bệnh Covid-19 xuất hiện và diễn biến phức tạp tại nước ta, các thành viên của Tổ chỉ đạo tiếp tục phát huy vai trò trong tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt các ứng dụng phòng, chống dịch bệnh; thu hút thêm nhiều thành viên khác là đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tích cực tham gia.

 Đến giữa năm 2021, thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 20/4/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng năm 2030, câu lạc bộ “Thanh niên Ninh Bình và chuyển đổi số” chính thức được thành lập với nòng cốt là Ban Chấp hành chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn, phối hợp cùng chi đoàn Sở Thông tin truyền thông; đại diện Ban Thường vụ các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc.

Hiện nay, câu lạc bộ có 32 thành viên chính thức hoạt động với mục đích và nội dung cụ thể: tăng cường tuyên truyền về chủ trương, chính sách và kết quả xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số của tỉnh; giao lưu, trao đổi nâng cao kiến thức về chính quyền điện tử, chuyển đổi số hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; hỗ trợ nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ, phát triển kỹ năng tiếp cận thông tin về cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số...

Ban Xây dựng Đoàn

Cùng chuyên mục
Liên kết website