Giám sát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quy chế, chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, UBKT Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại Huyện đoàn Nho Quan

Thứ Ba, 19/04/2022

Căn cứ Kế hoạch số 18-KH/UBKTTĐTN ngày 04/3/2022, sáng ngày 19/4/2022,  Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn đã tiến hành giám sát chuyên đề năm 2022 tại Huyện đoàn Nho Quan.

Tại báo cáo, Ban Thường vụ Huyện đoàn Nho Quan đã xây dựng Quy chế hoạt động và phân công công việc cụ thể cho từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành. Ban Chấp hành Huyện đoàn đã ban hành 134 Chương trình, Kế hoạch hành động, thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết, Kết luận, Đề án của Đoàn cấp trên. Hằng năm, BTV Huyện đoàn tiến hành 02 đợt kiểm tra định kỳ, 03 đợt kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, tập trung vào việc triển khai chương trình công tác năm, các hoạt động “Tháng Thanh niên”, chiến dịch “Thanh niên tình nguyện”, hoạt động quản lý nguồn vốn vay Ngân hàng CSXH, công tác Đoàn, Đội khối trường học. BTV Huyện đoàn đã phối hợp tổ chức 09 cuộc giám sát.

Quang cảnh Hội nghị giám sát

Kết luận buổi giám sát, đồng chí trưởng đoàn đánh giá cao công tác chuẩn bị cho buổi giám sát của UBKT Tỉnh đoàn. Đồng thời, chia sẻ với những khó khăn, hạn chế của Huyện đoàn Nho Quan. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện đoàn tập trung hơn nữa, quan tâm, để tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Nho Quan tạo tiền đề để Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra thuận lợi, theo đúng kế hoạch đề ra.

Ban Xây dựng Đoàn