Giám sát tại Thành đoàn Tam Điệp

Thứ Sáu, 08/04/2022

Thực hiện Kế hoạch số 18-KH/UBKTTĐTN ngày 04/3/2022 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn về tổ chức giám sát chuyên đề năm 2022. Sáng ngày 08/4/2022,  Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn đã tiến hành giám sát chuyên đề năm 2022 tại Thành đoàn Tam Điệp với nội dung thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quy chế, chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Trong nhiệm kỳ Ban Chấp hành Thành đoàn đã xây dựng Quy chế hoạt động và phân công công việc cụ thể cho từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành. Ban Chấp hành Thành đoàn duy trì chế độ hội họp sơ kết, tổng kết theo đúng điều lệ Đoàn; biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác Đoàn, Hội, Đội. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đã ban hành các Kế hoạch, chương trình hành động; tổ chức thực hiện tốt các phong trào lớn. Tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành đoàn đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố, của Đoàn cấp trên, kịp thời cụ thể hoá bằng các Kế hoạch, Chương trình hành động và tổ chức triển khai thực hiện.

Công tác kiểm tra - giám sát được tiến hành định kỳ 6 tháng 1 lần; tổ chức kiểm tra 15 chuyên đề; không có đơn thư tố cáo, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, đoàn viên. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Bùi Chính Thức, Phó Bí thư Tỉnh đoàn đánh giá cao công tác chuẩn bị cho buổi giám sát của UBKT Tỉnh đoàn. Đồng thời, chia sẻ với những khó khăn, hạn chế của Thành đoàn Tam Điệp. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thành đoàn tập trung hơn nữa, quan tâm, để tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố tạo tiền đề để Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra thuận lợi, theo đúng kế hoạch đề ra.

Liên kết website