Gia Viễn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941-28/01/2021)

Thứ Ba, 26/01/2021

Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941-28/01/2021), ngày 25/01/2021, Ban Thường vụ huyện đoàn Gia Viễn tổ chức hoạt động tuyên truyền 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

z2973510915214 75c6dc4da703462aed945b369c241754

Quang cảnh Hội nghị

Tại buổi sinh hoạt đoàn viên thanh niên được xem phim tư liệu về cuộc đời và hành trình tìm hình đất nước của vị lãnh tụ Hồ Chí Minh. Qua đó, giới thiệu về thân thế, cuộc đời sự nghiệp và công lao; những hoạt động chính của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh tại Cao Bằng; ý nghĩa sự kiện Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam; đóng góp to lớn của Bác Hồ đối với cách mạng Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên rèn luyện, phấn đấu trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới; củng cố niềm tin của thế hệ trẻ đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. 
Tự hào về lịch sử vẻ vang của Đảng, tuổi trẻ thanh niên công an Ninh Bình hôm nay luôn khẳng định niềm tin sắt son vào lý tưởng của Đảng, của Bác Hồ, quyết tâm đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Đoàn kết, gắn bó chặt chẽ nêu cao tình thần trách nhiệm, xung kích đi đầu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 
Những kết quả đạt được trong suốt chặng đường, những tấm gương đoàn viên thanh niên tiêu biểu chính là động lực, sức mạnh, là tiền đề vững chắc để thanh niên Gia Viễn tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong chặng đường sắp tới. Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, tích cực học tập và noi gương Bác Hồ.
Huyện đoàn Gia Viễn
Liên kết website