ĐVTN thành phố Ninh Bình đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội Đại hội Đoàn cấp trên

Chủ Nhật, 22/05/2022

Nhiều ý kiến trách nhiệm, tâm huyết, có giá trị thực tiễn là cơ sở quan trọng xây dựng nên tính thực chất, hành động, khả thi của báo cáo chính trị Đại hội đoàn toàn tỉnh Ninh Bình lần thứ XIV và Đại hội Đoàn toàn quốc sắp tới

Ngày 22/5/2022, BTV Thành đoàn Ninh Bình tổ chức hội nghị thảo luận, lấy ý kiến góp ý đối với các dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc và Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Trong thời gian 1 ngày, hội nghị ghi nhận 35 ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện. Nhiều ý kiến phát biểu trách nhiệm, tâm huyết, trí tuệ, có giá trị thực tiễn về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nói chung cũng như các nội dung liên quan trực tiếp đến cán bộ, công chức, viên chức trẻ, lực lượng vũ trang, thanh niên trường học…

Đối với văn kiện đại hội Đoàn toàn quốc, đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung trao đổi giải pháp về công tác giáo dục, tổ chức các phong trào, chương trình hoạt động của thanh thiếu nhi; đồng hành, hỗ trợ vì sự phát triển của tuổi trẻ Việt Nam; phương án khắc phục những khó khăn trong thực hiện cơ chế, chính sách, tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi cho ĐVTN, ứng dụng tiến bộ khoa kỹ thuật vào sản xuất và kinh doanh…

Đối với dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Tỉnh đoàn khóa XIV trình tại đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XIV, bên cạnh ý kiến về các nội dung lớn của dự thảo báo cáo như: phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phương hướng, mục tiêu tổng quát, khẩu hiệu hành động, nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá…, đại biểu cũng đã có nhiều góp ý, trao đổi về nhu cầu, nguyện vọng cơ bản của thanh niên theo các lĩnh vực, địa bàn công tác.

ĐVTN khối địa bàn dân cư, thanh niên công nhân, doanh nhân trẻ tập trung ý kiến về công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, nâng cao chất lượng và phát huy vai trò của tổ chức Đoàn tại địa bàn dân cư, trong các doanh nghiệp; các hoạt động đồng hành, hỗ trợ phong trào thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp…

Các ý kiến của ĐVTN khối trường học, công chức, viên chức, trí thức trẻ, lực lượng vũ trang tập trung các nội dung về công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh thiếu nhi; phong trào tuổi trẻ sáng tạo, chuyển đổi số; giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công tác đoàn, các chương trình đồng hành với thanh niên…

Kết thúc hội nghị, Ban Thường vụ Thành đoàn Ninh Bình đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, nghiên cứu kỹ và phát biểu ý kiến rất trách nhiệm, tâm huyết, sâu sắc, có giá trị thực tiễn về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Đây là cơ sở quan trọng xây dựng nên tính thực chất, hành động, khả thi của báo cáo chính trị Đại hội đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV sắp tới./.

Liên kết website