Đội trí thức trẻ tham gia hỗ trợ chuyển giao tiến bộ KHKT và tham quan mô hình thanh niên làm kinh tế

Chủ Nhật, 17/07/2022

Ngày 17/7/2022 đội hình tri thức trẻ tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với Thành đoàn Ninh Bình tổ chức lớp tập huấn hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp cho 50 Đoàn viên thanh niên có mô hình sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thành phố Ninh Bình.

Thông qua lớp tập huấn đã trang bị cho ĐVTN thành phố Ninh Bình có thêm nhiều kiến thức về khoa học kỹ thuật sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, những vấn đề then chốt trong xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại cho sản phẩm nông nghiệp an toàn, giúp các bạn ĐVTN có thêm quyết tâm, mạnh dạn lựa chọn và đầu tư xây dựng các mô hình phát triển kinh tế phù hợp, từng bước nâng cao thu nhập, ổn định và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương Ninh Bình.

Trong khuôn khổ tập huấn, đội trí thức trẻ còn đi thăm và động viên các mô hình nuôi ốc nhồi, nuôi ong và nuôi cua biển trong hộp nhựa của đoàn viên thanh niên thôn Nguyễn Xá, thôn Tiền, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình.

Ban Phong trào Tỉnh đoàn