Đoàn trường THPT Yên Mô B tổ chức Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” năm 2021

Thứ Sáu, 09/07/2021

Thực hiện Công văn 1252-CV/TĐTN-TTN-TH  ngày 09/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc thành lập đội hình tình nguyện tham gia chiến dịch Hoa phượng đỏ năm 2021. Ngày 18/7/2021, Ban Thường vụ Huyện đoàn Yên Mô  đã chỉ đạo đồng loạt các trường trên địa bàn thành phố triển khai chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ”, tiêu biểu như Đoàn trường THPT Yên Mô B.

Huyện đoàn Yên Mô

Hoạt động có ý nghĩa trên đã thu hút hơn 200 đoàn viên thanh niên học sinh trường tham gia với 05 đội hình tình nguyện. Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” là một phương thức rèn luyện, trải nghiệm và trưởng thành của các đoàn viên thanh niên trong toàn trường. Chiến dịch với các nội dung hoạt động đầy ý nghĩa như: Đền ơn đáp nghĩa; an sinh xã hội; bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống, văn hóa lịch sử của dân tộc…

Đây là một hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện nhiệt huyết sức trẻ, tinh thần tương thân tương ái, ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng của Đoàn viên thanh niên trong huyện.

 

 

 

 

Liên kết website