ĐOÀN TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO VỚI NỘI DUNG RÈN LUYỆN KỸ NĂNG THỰC HÀNH XÃ HỘI CHO HỌC SINH

Thứ Tư, 16/06/2021

            Xác định mục tiêu giáo dục kỹ năng thực hành xã hội là trang bị cho học sinh những kiến thức, giá trị, thái độ, kỹ năng phù hợp; Hình thành cho học sinh những hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực; loại bỏ những hành vi, thói quen tiêu cực; giúp học sinh có khả năng ứng phó phù hợp và linh hoạt trong các tình huống của cuộc sống hàng ngày.

THĐ TT

Ngày 16/6/2021, Đoàn trường THPT Trần Hưng Đạo đã tổ chức hoạt động nhằm trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh trong trường như: Kỹ năng làm việc tập thể, kỹ năng lựa chọn nghề nghiệp; kỹ năng bảo vệ bản thân... Đây là hoạt động thiết thực của Đoàn trường THPT Trần Hưng Đạo giúp các em học sinh có kỹ năng vận dụng kiến thức vào cuộc sống từ đó tích cực học tập hơn.

 

Liên kết website