Đoàn trường THPT Ngô Thì Nhậm với nội dung rèn luyện và trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho đoàn viên học sinh.

Thứ Sáu, 02/04/2021

Ngày 02/4/2021, Đoàn trường THPT Ngô Thì Nhậm đã tổ chức các hoạt động nhằm trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh toàn trường, buổi hoạt động có sự tham gia của hơn 300 bạn học sinh.

THXH NTN

Để đồng hành cùng và trang bị kiến thức kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh, Đoàn trường THPT Ngô Thì Nhậm đã tổ chức các chương trình giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh như: Kỹ năng giao tiếp và ứng xử; kỹ năng tự nhận thức bản thân, kỹ năng lựa chọn nghề nghiệp, kỹ năng sinh tồn, kỹ năng làm việc đồng đội cùng với đó là các hoạt động  nhóm như văn hóa văn nghệ, dân vũ...

Đoàn trường THPT Ngô Thì Nhậm.

Liên kết website