Đoàn trường THPT Kim Sơn C rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh

Thứ Ba, 28/09/2021

Sáng ngày 28/9/2021, Đoàn trường THPT Kim Sơn C tổ chức lớp tập huấn kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh  toàn trường với nội dung: kỹ năng thuyết phục, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng nhận thức giá trị bản thân.

KS CCCC

Với mục tiêu giáo dục kỹ năng thực hành xã hội là trang bị cho học sinh những kiến thức, giá trị, thái độ, kỹ năng phù hợp. Hình thành cho học sinh những hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực; loại bỏ những hành vi, thói quen tiêu cực. Kỹ năng thực hành xã hội giúp học sinh có khả năng ứng phó phù hợp và linh hoạt trong các tình huống của cuộc sống hàng ngày. Đồng thời, giúp học sinh vận dụng tốt kiến thức đã học, làm tăng tính thực hành, tạo cơ hội thuận lợi để học sinh thực hiện tốt quyền, bổn phận của mình và phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức. Thực tế cho thấy người thành đạt chỉ có 25% là do những kiến thức chuyên môn, 75% còn lại được quyết định bởi những kỹ năng thực hành xã hội. Do đó, việc giáo dục kỹ năng cho học sinh là nhiệm vụ vô cùng quan trọng mà Đoàn trường THPT Kim Sơn C luôn chú tâm thực hiện thật tốt để các em có được những vốn kỹ năng cho cuộc sống của các em sau này.

Đoàn trường THPT Kim Sơn C.

Liên kết website