ĐOÀN TRƯỜNG THPT KIM SƠN B TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRANG BỊ KỸ NĂNG THỰC HÀNH XÃ HỘI CHO HỌC SINH

Thứ Tư, 29/09/2021

Ngày 29/9/2021, Đoàn trường THPT Kim Sơn B đã tổ chức hoạt động nhằm trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh trong trường như: Kỹ năng làm việc tập thể, kỹ năng lựa chọn nghề nghiệp... Đây là hoạt động thiết thực của Đoàn trường THPT Kim Sơn B giúp các em học sinh có kỹ năng vận dụng kiến thức vào cuộc sống từ đó tích cực học tập hơn.

 Kim Sơn B

Kỹ năng làm việc tập thể tại trường THPT Kim Sơn B

                Mục tiêu giáo dục kỹ năng thực hành xã hội là trang bị cho học sinh những kiến thức, giá trị, thái độ, kỹ năng phù hợp; hình thành cho học sinh những hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực; loại bỏ những hành vi, thói quen tiêu cực; giúp học sinh có khả năng ứng phó phù hợp và linh hoạt trong các tình huống của cuộc sống hàng ngày.

ĐOÀN TRƯỜNG THPT KIM SƠN B.