Đoàn trường THPT Kim Sơn B tổ chức Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp – nói không với bạo lực học đường”

Thứ Sáu, 12/11/2021

Với mục đích nhằm tăng cường giải pháp phòng chống bạo lực học đường trong trường học, góp phần giáo dục ý thức, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh. Ngày 12/11/2021 Đoàn trường THPT Kim Sơn B tổ chức Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp – nói không với bạo lực học đường” và tọa đàm giáo dục truyền thống “Tôn sư trọng đạo”.

Theo đó, nội dung diễn đàn nhằm chia sẻ những câu chuyện đẹp về tình bạn trong môi trường học đường, trong cuộc sống, định hướng việc xây dựng tình bạn đẹp trong học sinh. Trao đổi, cổ vũ những thói quen tốt, hành động đẹp trong việc phòng chống bạo lực học đường. Chia sẻ kiến thức pháp luật có liên quan đến hậu quả do bạo lực học đường gây ra; kỹ năng xử lý tình huống để ngăn chặn bạo lực học đường và tham gia giải quyết, đấu tranh với các hành vi bạo lực học đường. Tuyên dương những tấm gương có thói quen tốt, hành động đẹp, tích cực trong việc tham gia giải quyết, phòng chống bạo lực học đường.

          Đồng thời các thày cô giáo và các em học sinh đã trao đổi về truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta đối với sự cống hiến thầm lặng, sự nhiệt tình trách nhiệm trong giáo dục con người của các thày, cô giáo qua các thời kỳ.

Đoàn trường THPT Kim Sơn B

Liên kết website