Đoàn trường THPT Bình Minh: Đa dạng hóa các hoạt động giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh

Thứ Ba, 05/10/2021

Thực hiện chương trình công tác Đoàn trường học trong từng năm học. Nhận thức được rằng bên cạnh việc giảng dạy về kiến thức thì việc giáo dục và rèn luyện những kỹ năng là việc rất cần thiết cho học sinh. Bên cạnh đó, nhằm mục đích muốn tạo sân chơi lành mạnh, tổ chức các hoạt động hỗ trợ học sinh trang bị kỹ năng thực hành xã hội. Ban Thường vụ Huyện đoàn Kim Sơn đã chỉ đạo Đoàn khối trường học tăng cường và đa dạng hóa các hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh.

THPT Bình Minh

Sáng ngày 05/10/2021, Đoàn trường THPT Bình Minh tổ chức lớp tập huấn kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh  toàn trường với nội dung: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng thuyết phục. 

Đoàn trường THPT Bình Minh

 

Liên kết website