Đoàn trường Lilama tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2022

Thứ Hai, 18/04/2022

Ngày 17/4/2022, Thư viện phối hợp với Đoàn thanh niên trường Cao đẳng nghề Lilama tổ chức “Ngày Hội đọc sách” với các nội dung hưởng ứng Ngày hội đọc sách gồm: Giới thiệu đề tài nghiên cứu khoa học; tài liệu giảng dạy do các giảng viên trực tiếp biên soạn phục vụ công tác đào tạo tư liệu, tài liệu sách theo chủ đề: Lịch sử Việt Nam, lịch sử Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp… Đồng thời phát động tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, sinh viên khai thác, sử dụng tài liệu thư viện và ý thức trách nhiệm xây dựng môi trường văn hóa đọc. Tổ chức quyên góp sách, ủng hộ sách vở, tài liệu hỗ trợ cho các trường Mầm non vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.


Ngày Hội đọc sách nhằm xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống xã hội, tôn vinh sách, quảng bá văn hóa đọc và bảo vệ quyền lợi những người làm sách chân chính nhằm thu hút đông đảo cán bộ, giảng viên, nhân viên và các em sinh viên trong toàn trường. Qua đó tuyên truyền, giới thiệu ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách cũng như trân trọng, giữ gìn và bảo vệ sách.

 

Liên kết website