Đoàn trường ĐH Hoa Lư tổ chức hội nghị tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới cho đoàn viên, sinh viên

Thứ Hai, 17/10/2022

Sáng ngày 17/10, Đoàn trường ĐH Hoa Lư tổ chức hội nghị tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới cho đoàn viên, sinh viên nhà trường

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được tuyên truyền về những trọng tâm trong công tác chủ quyền biển đảo, biên giới hiện nay như: Khái quát về biển đảo, biên giới; một số văn bản pháp luật liên quan; vai trò của thế hệ trẻ trong tuyên truyền chủ quyền biển đảo, biên giới trên không gian mạng… Qua đó, nhằm phục vụ cho công tác tuyên truyền phổ biến rộng rãi về chủ quyền biển đảo, biên giới trong tình hình mới.

Qua buổi tuyên truyền, các bạn cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi đã hiểu rõ hơn, nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng, sự đúng đắn của chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến biển đảo, biên giới.