Đoàn trường Đại học Hoa lư triển khai phong trào “ Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt”  năm học 2022 -2023

Thứ Sáu, 12/05/2023

* Phong trào “Sinh viên 5 tốt” nhằm nhằm hướng tới việc xây dựng hình ảnh sinh viên toàn diện với các tiêu chí:

 • Học tập tốt
 • Đạo đức tốt
 • Tình nguyện tốt
 • Hội nhập tốt
 • Thể lực tốt

* Phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” với 03 nội dung chính:

 • Rèn luyện đạo đức, tác phong;
 • Nâng cao kiến thức, rèn luyện tay nghề;
 • Rèn luyện kỹ năng, thái độ nghề nghiệp.

* Phong trào “Học sinh 3 tốt” với 03 nội dung chính:

 • Đạo đức tốt
 • Học tập tốt
 • Thể lực tốt

Phong trào nhằm tạo điều kiện, môi trường, động lực cho học sinh của chương trình đào tạo. phong trào “ Học sinh 3 tốt”,“Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt” và “Tập thể sinh viên 5 tốt”  ngày một phát triển sâu rộng, trở thành phong trào chủ đạo trong khối học sinh, sinh viên của nhà trường giúp các em ngày một hoàn thiện, phát triển toàn diện về năng lực, phẩm chất, góp phần nâng cao chất lượng học tập và đào tạo chuyên môn đồng thời là minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng học tập trong mỗi cá nhân sinh viên để rèn luyện, phấn đấu hoàn thiện bản thân.

                                                                   Đoàn trường ĐH Hoa Lư

Cùng chuyên mục
Liên kết website