Đoàn trường Đại học Hoa Lư tổ chức Tập huấn cung cấp thông tin, kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030

Thứ Tư, 28/09/2022

Ngày 28/09/2022, Đoàn trường Đại học Hoa Lư tổ chức tập huấn, cung cấp thông tin, kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyên viên về Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030.

Tại buổi tập huấn đồng chí Bí thư Đoàn trường đã triển khai những nội dung cốt lõi và những điểm mới của Luật Thanh niên năm 2020, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030. Từ đó giúp đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nắm vững thông tin, bổ sung thêm thêm những kiến thức để tuyên truyền, định hướng cho đoàn viên thanh niên của đơn vị về Luật Thanh niên năm 2020, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030.

Thông qua buổi tập huấn đã cung cấp thông tin, định hướng công tác tuyên truyền, trang bị các kiến thức cần thiết, mang tính thời sự cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, từ đó có những giải pháp phù hợp, định hướng đúng đắn cho đoàn viên, thanh niên trong tình hình hiện nay.

Liên kết website