Đoàn trường CĐ Y tế Ninh Bình "Hành trình về với địa chỉ đỏ"

Thứ Hai, 26/07/2021

       Với chủ đề "Tự hào thanh niên Việt Nam", Đoàn trường CĐ Y tế Ninh Bình tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham dự chương trình “Hành trình về với địa chỉ đỏ”. Thông qua chương trình, khơi gợi niềm hứng thú tìm hiểu lịch sử văn hóa dân tộc, giúp các đoàn viên mở rộng vốn hiểu biết lịch sử, văn hóa dân tộc. Qua đó giúp các đoàn viên có suy nghĩ, nhận thức, hành động đối với quê hương đất nước và giáo dục lòng tự hào dân tộc, tinh thần gắn bó đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau.

y tee

Đoàn trường CĐ Y tế Ninh Bình