Đoàn trường CĐ Việt - Xô tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh" năm 2021

Thứ Ba, 04/05/2021

Vừa qua, ngày 8/7, Ban Thường vụ Đoàn trường tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh" năm 2021 gắn với  02 chuyên đề gắn với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tu dưỡng đạo đức suốt đời” và "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên”. 

việt xô học tâp nghị quyêt

 

 

Việc học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, liên tục, xuyên suốt của các cấp bộ đoàn. Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi đoàn viên, thanh niên trong toàn trường nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi./.

Huyện đoàn Hoa Lư

Cùng chuyên mục
Liên kết website