Đoàn trường CĐ Cơ giới Ninh Bình tổ chức tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới cho cán bộ, đoàn viên, học sinh nha trường

Thứ Hai, 17/04/2023

Sáng ngày 17/4/2023, Đoàn trường CĐ nghề Cơ giới Ninh Bình tổ chức tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi năm 2023

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ, ĐVTN và học sinh được giới thiệu cách nhận biết và xác định về vùng nội thủy, đường cơ sở, vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa thuộc vùng biển Việt Nam, quyền chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa; vai trò tiền năng, thế mạnh của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chủ trương, quan điểm của Đảng ta đối với vấn đề tình hình trên Biển Đông. Cũng tại buổi tuyên truyền cán bộ, ĐVTN và học sinh được cấp phát tờ rơi, tờ gấp về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và bản đồ hành chính Việt Nam.

Quang cảnh buổi tuyên truyền

Buổi tuyên truyền nhằm giúp cán bộ, ĐVTN và học sinh hiểu rõ, nhận thức đúng về chủ quyền biển, đảo của nước ta trên Biển Đông. Từ đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới Quốc gia; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Đoàn trường CĐ Cơ giới Ninh Bình

Liên kết website