Đoàn trường CĐ Cơ giới Ninh Bình tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2021).

Thứ Bảy, 29/05/2021

Nhằm thiết thực kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2021). Ngày 28/5/2021, Ban Thường vụ Đoàn trường tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2021).

cđ cơ giới tuyên truyền bác hồ ra đi tìm đương cứu nước 

Toàn cảnh buổi tuyên truyền

Ban Thường vụ Đoàn trường đã tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, qua buổi tuyên truyền nhằm giúp ĐVTN hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam; khẳng định những công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đồng thời, nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống thi đua yêu nước gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên.

Đoàn trường CĐ Cơ giới Ninh Bình

Liên kết website