Đoàn trường Cao đẳng Y Tế tổ chức Chương trình “Mỗi thanh niên 10.000 mỗi ngày” cho đoàn viên, học sinh, sinh viên

Thứ Hai, 14/03/2022

Hưởng ứng Chương trình “Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày”, sáng ngày 14/3/2022, Đoàn trường Cao đẳng Y Tế tổ chức Chương trình “Mỗi thanh niên 10.000 mỗi ngày” cho đoàn viên, học sinh, sinh viên tham gia.

Chương trình tổ chức nhận được sự hưởng ứng của đông đảo đoàn viên, hội viên thanh niên. Tham gia Chương trình có hơn 30 đoàn viên, hội viên, thanh niên. Đây không chỉ là hoạt động thể dục thể thao mà còn là đợt giáo dục chính trị sâu rộng nhằm khuyến khích, đẩy mạnh phong trào luyện tập thể thao trong đoàn viên, hội viên, thanh niên, hưởng ứng tích cực cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Qua đó nâng nhận thức về vị trí, ý nghĩa của luyện tập thể dục thể thao cho đoàn viên, hội viên, thanh niên để từng đoàn viên, hội viên, thanh niên tích cực, chủ động trong luyện tập, rèn luyện, nâng cao thể chất đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới hiện nay.

Liên kết website