ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ NINH BÌNH LINH HOẠT TRONG TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN 05 NGÀY TÌNH NGUYỆN TRONG ĐOÀN VIÊN, SINH VIÊN

Thứ Ba, 30/11/2021

Trên cơ sở chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2020-2021, Đoàn trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình đã triển khai các giải pháp đánh giá kết quả đoàn viên, thanh niên thực hiện 05 ngày tình nguyện trong năm ngay từ đầu năm và kết quả thực tế triển khai, Đoàn trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình đã tiến hành tổng kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện, rèn luyện của các cá nhân, tập thể trong quá trình hoạt động của phong trào.

y tế

Việc theo dõi, tổng hợp số ngày tham gia tình nguyện của đoàn viên, sinh viên đã được Đoàn trường triển khai ngay trong Hội nghị triển khai chương trình công tác Đoàn – Hội đầu năm học. Trên cơ sở kế hoạch triển khai của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Đoàn trường đã tiến hành hướng dẫn chi tiết cách thức tính số ngày tình nguyện trong năm học và giải pháp thực hiện đến các cơ sở Đoàn; ĐVTN có thể chủ động  thời gian và lựa chọn cách thức tham gia các hoạt động đảm bảo yêu cầu đề ra. Các cơ sở Đoàn đã tập trung triển khai các hoạt tình nguyện tại chỗ, tình nguyện theo địa bàn, tình nguyện theo chương trình, chiến dịch; từ đó các đoàn viên, thanh niên xác định được các mốc thời gian cũng như lựa chọn hình thức tham gia phù hợp. Trong đó, yêu cầu tất cả hoạt động tình nguyện tại chỗ hoặc theo chương trình, chiến dịch thống nhất đều được quy đổi tương đương là một ngày tình nguyện, hoạt động tình nguyện theo chương trình và hoạt động tình nguyện theo chiến dịch dài ngày được quy đổi số ngày tình nguyện dựa trên số ngày thực tế mà tình nguyện viên tham gia.

Qua thống kê, trong năm học vừa qua, toàn trường có 465 ĐVTN trường học tham gia  ít nhất 05 ngày tình nguyện/năm học.

Các  hoạt động tình nguyện được triển khai tập trung như: tham gia bảo vệ sinh môi trường, tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, chung tay xây dựng nông thôn mới, Chương trình Tiếp sức mùa thi, Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, chương trình Thankyou Việt Nam, Ủng hộ Vắc-xin phòng chống Covid-19, Chiến sỹ Bluezone, tình nguyện tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19...

Việc triển khai các giải pháp đánh giá kết quả ĐVTN thực hiện 05 ngày tình nguyện trong năm góp phần đẩy mạnh và đa dạng hóa các phong trào thanh niên tình nguyện trong ĐVTN qua đó cổ vũ ĐVTN tích cực đóng góp sức trẻ tham gia vào các hoạt động tình nguyện, góp phần xây dựng phong trào Đoàn ngày càng vững mạnh.

Liên kết website