Đoàn Trường Cao đẳng Việt – Xô Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Thứ Hai, 07/06/2021

Chiều ngày 05/6/2021, Đoàn Trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Việt – Xô Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

z2909949507867 88c347032754a177a85abdbafde42e16 

Đoàn viên, học sinh, sinh viên tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các đồng chí ĐVTN đã cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang về cuộc đời, sự nghiệp và hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua thước phim tư liệu “Khát vọng - Độc lập - Tự do". Những câu chuyện, hình ảnh được truyền tải trong thước phim tư liệu đã giúp đoàn viên, thanh niên hiểu sâu sắc hơn về lịch sử hào hùng của dân tộc, sự hy sinh to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vì độc lập, tự do của dân tộc. Qua đó giúp đoàn viên, học sinh sinh viên nhà trường thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ; khẳng định niềm tin sắt son của tuổi trẻ hôm nay đối với Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại; nâng cao nhận thức về nội dung, ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Liên kết website