Đoàn trường Cao đẳng nghề Lilama tổ chức tuyên truyền Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021- 2030

Thứ Sáu, 16/09/2022

Sáng ngày 15/9/2022, Đoàn trường Cao đẳng nghề Lilama tổ chức tuyên truyền Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021- 2030. Tham dự tập huấn có các đồng chí trong Lãnh đạo Ban Tuyen giáo Tỉnh đoàn cùng  hơn 40 đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được đồng chí giảng viên tuyên truyền về những nội dung cơ bản của Luật Thanh niên, như: quá trình xây dựng Luật Thanh niên; những điểm mới, điều cần lưu ý khi triển khai Luật Thanh niên. Quy định vai trò, trách nhiệm của thanh niên; quy định nguyên tắc bảo đảm thực hiện quyền, nghĩa vụ của thanh niên và chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; quy định nguồn lực thực hiện chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; quy định Tháng Thanh niên, đối thoại với thanh niên; quy định về chính sách của Nhà nước đối với thanh niên…

Thông qua lớp tập huấn, nhằm trang bị,cung cấp thông tin, định hướng công tác tuyên truyền, trang bị các kiến thức cần thiết, mang tính thời sự cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, từ đó có những giải pháp phù hợp, định hướng đúng đắn cho đoàn viên, thanh niên trong tình hình hiện nay.