Đoàn trường Cao đẳng Cơ Giới Ninh Bình tổ chức tuyên truyền về Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030

Thứ Sáu, 16/09/2022

Chiều ngày 16/9/2022,  Đoàn trường Cao đẳng Cơ Giới Ninh Bình tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho Bí thư các chi đoàn và đoàn viên thanh niên về Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030.

Quang cảnh lớp tập huấn

Tại đây, học viên được đồng chí giới thiệu về sự ra đời của Luật Thanh niên, qua đó phân tích, làm rõ những điểm mới của luật Thanh niên 2020, như: quy định vai trò, trách nhiệm của thanh niên; quy định nguyên tắc bảo đảm thực hiện quyền, nghĩa vụ của thanh niên và chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; quy định nguồn lực thực hiện chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; quy định Tháng Thanh niên, đối thoại với thanh niên; quy định về chính sách của Nhà nước đối với thanh niên…

Thông qua lớp tập huấn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã hiểu rõ hơn về Luật Thanh niên, nắm vững những điểm mới nổi bật, đáng chú trong Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 – 2030… qua đó góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm và vị trí của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Liên kết website