ĐOÀN TRUNG TÂM GDNN – GDTX HUYỆN YÊN KHÁNH SÔI NỔI TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TRANG BỊ KỸ NĂNG THỰC HÀNH XÃ HỘI CHO HỌC SINH

Thứ Sáu, 16/04/2021

Xác định mục tiêu giáo dục kỹ năng thực hành xã hội là trang bị cho học sinh những kiến thức, giá trị, thái độ, kỹ năng phù hợp; Hình thành cho học sinh những hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực; loại bỏ những hành vi, thói quen tiêu cực; giúp học sinh có khả năng ứng phó phù hợp và linh hoạt trong các tình huống của cuộc sống hàng ngày.

 TT GDNN-GDTX huyện Yên Khánh

          Ngày 16/4/2021, Đoàn trung tâm GDNN _ GDTX Yên Khánh đã sôi nổi tổ chức hoạt động trang bị các kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh. Tại buổi tổ chức hoạt động, Đoàn trường Trung tâm GDNN – GDTX huyện Yên Khánh đã tổ chức các chương trình giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh như: Kỹ năng giao tiếp và ứng xử; kỹ năng tự nhận thức bản thân, kỹ năng làm việc đồng đội cùng với đó là các hoạt động  nhóm như văn hóa văn nghệ, dân vũ...

TRUNG TÂM GDNN – GDTX HUYỆN YÊN KHÁNH

Liên kết website