Đoàn Trung tâm GDNN – GDTX huyện Kim Sơn tập huấn kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh

Thứ Hai, 18/10/2021

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện đoàn Kim Sơn về công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2021 - 2021. Ngày 18/10/2021, Đoàn trường Trung tâm GDNN – GDTX  đã tổ chức các hoạt động nhằm trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh toàn trường.

           Tại buổi tổ chức hoạt động, Đoàn trường Trung tâm GDNN – GDTX  đã tổ chức các chương trình giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh như: Kỹ năng giao tiếp và ứng xử; kỹ năng tự nhận thức bản thân, kỹ năng lựa chọn nghề nghiệp, kỹ năng sinh tồn, kỹ năng làm việc đồng đội cùng với đó là các hoạt động  nhóm như văn hóa văn nghệ, dân vũ...

GDTX Kim Sơnnn  

Thông qua các hoạt động góp phần phần đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kiến thức, trang bị kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội và nâng cao kỹ năng hội nhập cho học sinh. Đồng thời, giúp học sinh vận dụng tốt kiến thức đã học, làm tăng tính thực hành, tạo cơ hội thuận lợi để học sinh thực hiện tốt quyền, bổn phận của mình và phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức. 

Trung tâm GDNN – GDTX huyện Kim Sơn

Liên kết website