Đoàn TN Công an tỉnh tổ chức học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Sáu, 25/06/2021

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021 và Quy định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn; ngày 24/6/2021, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và 02 chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021.

 

Đồng chí Hoàng Ngọc Hòa – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn dự và trực tiếp trao đổi với 02 nội dung: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tu dưỡng đạo đức suốt đời” và "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên”. 

Công an

Các đại biểu tham dự hội nghị

Thông qua Hội nghị giúp đội ngũ cán bộ Đoàn nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cơ bản các kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; đồng thời nhận thức sâu sắc hơn nữa về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để từ đó tiếp tục học tập, quyết tâm làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Đoàn TN Công An tỉnh

Liên kết website