Đoàn Thanh niên Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh tổ chức Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp – nói không với bạo lực học đường”

Thứ Bảy, 06/11/2021

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành đoàn Ninh Bình. Ngày 06/11/2021 Đoàn Thanh niên Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh tổ chức Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp – nói không với bạo lực học đường”. Diễn đàn nhằm giáo dục ý thức đạo đức, lối sống văn hóa, ngăn chặn nạn bạo lực học đường, định hướng xây dựng tình bạn đẹp cho học sinh góp phần xây dựng văn hóa học đường lành mạnh trong nhà trường và tham gia tích cực vào hoạt động đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đây là cơ hội cho các em chia sẻ những câu chuyện về tình bạn, cổ vũ những hành động đẹp.

Nội dung diễn đàn gồm những chia sẻ câu chuyện đẹp về tình bạn trong môi trường học đường, trong cuộc sống, định hướng việc xây dựng tình bạn đẹp trong học sinh. Ngoài ra, diễn đàn còn chia sẻ, trao đổi, cổ vũ những thói quen tốt, hành động đẹp trong việc phòng chống bạo lực học đường. Chia sẻ kiến thức pháp luật có liên quan đến hậu quả do bạo lực học đường gây ra, kỹ năng xử lý tình huống để ngăn chặn bạo lực học đường hoặc tham gia giải quyết, đấu tranh với các hành vi bạo lực học đường.

          Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực tạo môi trường để các em học sinh được rèn luyện, trưởng thành và trau dồi kỹ năng sống, giáo dục các em những giá trị đạo đức tốt đẹp trong việc xây dựng tình bạn đẹp của tuổi học trò, tuyên truyền phòng chống tình trạng bạo lực học đường để góp phần xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, lành mạnh.

Đoàn Thanh niên TTGDTX, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh

Liên kết website