Đoàn thanh niên tỉnh triển khai phong trào “Ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân”

Chủ Nhật, 28/08/2022

Thực hiện kế hoạch số 269 – KH/TĐTN- PT ngày 27/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về tổ chức chiến dịch Kỳ nghỉ hồng, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã cụ thể hóa các nội dung, chương trình, đa dạng các hoạt động tiêu biểu như thực hiện phong trào 3 trách nhiệm trong khối thanh niên công nhân, công chức, viên chức, doanh nhân trẻ. Nhằm đẩy mạnh phong trào “3 trách nhiệm” trong ĐVTN, phát huy vai trò xung kích sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ trong cải cách hành chính nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ dân chủ, minh bạch, củng cố niềm tin của nhân dân đối với bộ máy cơ quan nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức trẻ. Ban Thường Vụ tỉnh đoàn triển khai chỉ đạo đội hình tình nguyện khối hành chính sự nghiệp tham gia cải cách hành chính đẩy mạnh hoạt động phong trào tổ chức “Ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân”

Kêt quả trong chiến dịch tình nguyện hè tổ chức 17 buổi “Ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân”  hỗ trợ nhân dân giải quyết thủ tục, vướng mắc hành chính, tiêu biểu Đoàn khối Cơ quan tỉnh tổ chức 08 buổi “Ngày thứ 7 tình nguyện” hỗ trợ tư vấn và giải quyết hơn 800 hồ sơ với sự tham gia của 170 tình nguyện viên là cán bộ, công chức trẻ đã tư vấn, hỗ trợ thủ tục hành chính cho đoàn viên, thanh niên và nhân dân,  giúp người dân nắm rõ, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính nhanh gọn hơn, hướng dẫn quy trình, giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Đoàn viên thanh niên tham gia đều hăng hái và nhiệt tình giúp đỡ nhân dân khi đến làm thủ tục hành chính.

Hoạt động nhận được sự ủng hộ của bà con nhân cùng sự động viên, ghi nhận sự nhiệt tình, năng động, sáng tạo, cảm thấy hài lòng của bà con nhân dân khi được các cán bộ, công chức trẻ tư vấn, hỗ trợ.

  • Ban Phong trào
Liên kết website