Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức tập huấn báo cáo viên, tuyên truyền viên về Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030

Thứ Sáu, 23/09/2022

Ngày 23/9/2022, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tập cung cấp thông tin, kỹ năng cho đội ngũ huấn báo cáo viên, tuyên truyền viên về Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 cho lực lượng ĐVTN Công an tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị

Qua buổi tập huấn ĐVTN công an tỉnh được triển khai các nội dung có liên quan đến những điểm mới của Luật Thanh niên năm 2020 và nội dung trọng tâm của Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam  giai đoạn 2021 – 2030.

Theo đó, báo cáo viên đã phân tích, làm rõ những điểm mới và nội dung cốt lõi của Luật Thanh niên 2020 như: Quy định vai trò, trách nhiệm của thanh niên; quy định nguyên tắc bảo đảm thực hiện quyền, nghĩa vụ của thanh niên và chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; quy định nguồn lực thực hiện chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; quy định Tháng Thanh niên, đối thoại với thanh niên; quy định về chính sách của Nhà nước đối với thanh niên…

Thông qua tập huấn giúp cho ĐVTN công an tỉnh nắm được những nội dung cơ bản nhất về Luật thanh niên năm 2020, đặc biệt những điểm mới của Luật thanh niên năm 2020 so với Luật thanh niên năm 2005 và nội dung của Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ góp phần cung cấp thông tin, định hướng cho cán bộ, đoàn viên công an có thêm kiến thức để vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác Đoàn và công tác chuyên môn.

Liên kết website