Đoàn Thanh niên Công an tỉnh: Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn tỉnh Ninh Bình và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Thứ Ba, 10/05/2022

Ngày 10/5/2022, Đoàn TN Công an tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2027 và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Với vai trò là báo cáo trung tâm, phản ánh toàn diện kết quả trên các mặt công tác Đoàn, phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017-2022, chỉ ra những ưu điểm, tồn tại, hạn chế, bài học kinh nhiệm; đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm nhiệm kỳ 2022-2027, việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo báo cáo chính trị là một nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

 

Tại các hội nghị, đã có 17 ý kiến trao đổi trực tiếp đối với dự thảo báo cáo, đại đa số các đại biểu đều ghi nhận, đánh giá cao công tác xây dựng văn kiện; dự thảo báo cáo được xây dựng công phu, có bố cục mạch lạc, số liệu minh chứng đầy đủ. Trong quá trình thảo luận, các ý kiến đã tập trung góp ý toàn diện về tiêu đề, kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ XIV và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2027; qua đó bổ sung nhiều căn cứ khoa học, thực tiễn phục vụ quá trình hoàn thiện dự thảo báo cáo./.

Liên kết website