ĐOÀN THANH NIÊN BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT 02 CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Thứ Bảy, 10/09/2022

Ngày 10/9, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, 02 chuyên đề về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân và “khát vọng cống hiến dựng xây đất nước.

Tại hội nghị, các cán bộ, đoàn viên, thanh niên Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã được quán triệt các nội dung cơ bản của 02 chuyên đề, những bài học sâu sắc về tấm gương đạo đức, cách mạng của Bác. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN), phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam, hun đúc niềm tự hào, tự tôn dân tộc, có ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến, xây dựng và bảo vệ đất nước.

(Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)

Liên kết website