ĐOÀN THANH NIÊN BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN VỀ LUẬT THANH NIÊN, CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THANH NIÊN GIAI ĐOẠN 2021-2030

Thứ Sáu, 26/08/2022

Sáng ngày 26/8/2022, Đoàn thanh niên Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã tổ chức Hội nghị Tập huấn, cung cấp thông tin về Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 với hình thức trực tuyến.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Thanh niên, như: quá trình xây dựng Luật Thanh niên; những điểm mới, điều cần lưu ý khi triển khai Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030

Thông qua Hội nghị, góp phần trong việc tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 đến cán bộ, đoàn viên, thanh niên nhằm nâng cao nhận thức, đưa Luật Thanh niên, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 đi vào cuộc sống, tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển của thanh niên và công tác thanh niên.

Liên kết website