Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tổ chức Ngày thứ 7 Tình nguyện Tại Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Ninh Bình

Thứ Bảy, 25/06/2022

Phong trào “3 trách nhiệm” (trách nhiệm với nhân dân, trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với bản thân) được Tỉnh đoàn Ninh Bình quan tâm triển khai thực hiện sâu rộng trong các cấp bộ Đoàn, đây là giải pháp quan trọng trong công tác đoàn và phong trào thanh niên của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh. Phong trào hướng tới việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu phục vụ người dân, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, tham gia cải cách hành chính, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ đoàn các cấp trong tổ chức thực hiện phong trào, tuyên truyền và nhân rộng các mô hình hiệu quả, những cá nhân điển hình trong hoạt động từ cấp chi đoàn. Ngày 25/6/2022 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh triển khai hưởng ứng phong trào Ngày thứ 7 tình nguyện hoàn thiện, giải quyết thủ tục về đầu tư xây dựng cơ bản đối với các dự án do Ban làm chủ đầu tư tại chi đoàn Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Ninh Bình. Tham gia hưởng ứng phong trào có 20 tình nguyện viên của chi đoàn Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Ninh Bình, hỗ trợ giải quyết thủ tục cho 20 bộ hồ sơ dự án thuộc các lĩnh vực xây dựng Dân dụng, công nghiệp, hạ tầng đô thị và một số dự án khác do UBND tỉnh quyết định đầu tư

Thực tiễn cho thấy, thực hiện phong trào “3 trách nhiệm” là cơ hội để những người trẻ tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn công tác, xây dựng tác phong chuyên nghiệp, đạo đức công vụ, tích cực học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trở thành những cán bộ vừa “hồng” vừa “chuyên”.

                                                                       - Ban phong trào

Liên kết website